Polityka Prywatności

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności, została stworzona by poinformować Użytkowników, korzystających ze sklepu internetowego ALIMA pod adresem www.alima.com.pl o tym w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe.
 2. Sklep ALIMA prowadzi frma Alima Marian Kalejta, która zarejestrowana jest przy ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin. Administratorem Danych osobowych jest Marian Kalejta, z którym można skontaktować się pod adresem firmy, jak również za pośrednictwem maila kontakt@alima.com.pl.
 3. Wszelkie zebrane od Użytkowników dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo. Firma Alima oświadcza, że dane te nie zostaną sprzedane ani udostępniane żadnym innym podmiotom chyba, że wynika to z przepisów prawa, charakteru świadczonych usług lub bezpośredniej zgody Użytkowników na przykład w celu uzyskania informacji handlowej i marketingowych.
 4. W każdym czasie Użytkownicy mają możliwość zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które zostały zebrane przez sklep. Użytkownicy mogą je także modyfikować.
 5. Firma Alima zebrane Dane Osobowe wykorzystuje wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi lub w celach marketingowych.
 6. Firma Alima może także zbierać, dane służące do analizy zachowań w sklepie, takich jak na przykład ilości odsłon poszczególnych funkcji , co wydatnie pomoże w rozwoju serwisu.
 7. W celach technicznych Firma Alima może także wykorzystać adresy IP Użytkowników, które zostały utrwalone w trakcie wizyty w sklepie, a które pomagają w administracji serwerami. Adresy IP służą także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak na przykład obszar, z którego zostało nawiązane połączenie.
 8. Wszelkie dane, które zostały przetworzone przez Firmę Alima zostają zachowane w tajemnicy.
 9. Użytkownicy mogą korzystać z organizowanych promocji co może wiązać się także z koniecznością wykorzystania danych kontaktowych Użytkowników. Dane osobowe zebrane na ten cel będą przetwarzane tylko w związku z realizacją tego zdarzenia.
 10. Firma Alima może odmówić usunięcia danych Użytkowników jeżeli nie zostały uregulowane wszystkie ciążące należności lub inne zobowiązania w związku z korzystaniem z usług lub zostały naruszone istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług lub przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia zakresu odpowiedzialności.
 11. Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu Świadczenia Usługi i jest udostępniana na stronie sklepu oraz przesyłana przy rejestracji.

Art. 2 Zmiana danych

 1. W sytuacji w której dane osobowe Użytkowników ulegną zmianie, konieczne jest ich aktualizacja. W tym celu należy się z nami skontaktować, drogą elektroniczną na podany na stronach sklepu adres e-mail lub zmienić je z poziomu utworzonego Konta.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Art. 3 Wykorzystywanie plików Cookies

 1. Nasz Sklep wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie rodzaju przeglądarki internetowej z której korzystają nasi Użytkownicy.
 2. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych. Służą one do celów statystycznych.
 3. Użytkownicy sklepu ALIMA mogą usunąć pliki Cookies z urządzenia z którego korzystali za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także wyłączyć możliwość ich zapisu. Sposób w jaki można to zrobić jest opisany na oficjalnych stronach dostawców przeglądarek internetowych. Jednakże wówczas nie gwarantujemy poprawności wyświetlania strony sklepu.
 4. Dla najbardziej popularnych przeglądarek podajemy odpowiednie linki.
  1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Art. 4 Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

Dane Użytkowników zebrane przez sklep są przechowywane na zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach.

Art. 5 Zmiany w polityce prywatności

Firma Alima zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej wraz z dniem od którego obowiązuje.

Art. 6 Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu przetwarzania zebranych Państwa Danych Osobowych, prosimy o kontakt pisząc na adresu e-mail: kontakt@alima.com.pl lub na adres sklepu.